Chandrashekhar Ga song lyrics

Dukh Sukh Ki Man Re Pyar Hari Ke Pet Mein Roti Tan Par Kapada