Vidhya Sagar song lyrics

Ishq Subhan Allah Jaana Hai Tujhko Maine Hawa Ke Paron Pe Mere Baap Pehle Aap Shamma Shamma