Bann song lyrics

Mat Ro Mat Ro Janani Ke Laal Tu Prem Nagar Ka Sadhu Tum Jo Mile Toh Khila Hai Gulab