Asrani song lyrics

Binati Sun Le Tanik Ho Rama Dar Lage Apni Umariya Se Mannu Bhai Motor Chali Pum Pum