Lyrics from movie Balyogi Upmanyu

Dheeraj Dhar Manwa Dheeraj Dhar Kaun Hai Beta Kaun Hai Mata Sukhi Nahin Woh Jo