Lyrics from movie 13B

Aasma Odh Kar Bade Se Shehar Mein Oh Sexy Mama Sab Khairiyat Hai