Bahadur Shah Zafar song lyrics

Lagta Nahi Hai Dil Mera Ujde Dayar Me Na Kisi Ki Aankh Ka Noor Hoon