Vijay Verma song lyrics

Aiyo Piyaji Ankahi Si Chheen Ke Lenge Get Set Go Kunda Khol Mehangai Paro Shaam Ki Tambai Sa Rang